+48 77 433 40 84
+48 77 433 40 85
Polski English Deutsch

wir akzeptieren kreditkartenRegulamin hotelu

 Regulamin porządku hotelowego

1. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o godzinie 12:00 następnego dnia.

2. Płatność za nocleg winna nastąpić w dniu meldunku gościa.

3. Śniadania wydawane są w restauracji hotelowej od poniedziałku do piątku w godz.7:00 – 12:00, a w sobotę, niedzielę i święta w godz. 8:00-12:00.

4. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy zgłasza w recepcji do godziny 10:00 dnia w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego.

5. Gość nie jest upoważniony do przekazywania zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. W hotelu należy zachować ciszę od 22:00 do 7:00 rano dnia następnego.

7. Za zachowanie się osób odwiedzających odpowiada gość hotelowy.

8. Osoby nie meldowane nie mogą w nim przebywać w czasie godzin 22:00 do godziny 7:00 rano dnia następnego.

9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.

10. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

11. Hotel odpowiada za kosztowności: pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty sztuki tylko w wypadku złożenia ich za pokwitowaniem do depozytu hotelowego.

12. W pokojach hotelowych nie należy używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną - nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń z wyjątkiem maszynek do golenia, aparatów do masażu i poduszek elektrycznych.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste, gościom hotelowym nie wolno:
a ) rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki,
b) przechowywać w pokoju hotelowym materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,
c) palić tytoniu w pokoju.

14. Jeśli gość pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty.

15. Przed każdorazowym opuszczeniem hotelu gość hotelowy winien:
a) zamknąć krany instalacji wodnej w pokoju,
b) zamknąć okna,
c) wyłączyć urządzenia pobierające energię elektryczną ( oświetlenie, radio, telewizor itp.)

16. Obowiązują dodatkowe opłaty za przetrzymywanie zwierząt w pokoju hotelowym.

SPA- Zone Cafeteria Restaurant


48-300 Nysa
Ul. Krzywoustego 14
tel. +48 77 433 40 84
tel. +48 77 433 40 85
fax. 77 433 40 86
hotelpiastnysa@poczta.onet.pl